ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα βρίσκονται στις πρωτότυπες συσκευασίες τους, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί, υποστεί ζημιά ή αλλοίωση, και είναι απαραίτητη η επίδειξη της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς τους.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε ή και με επιστροφή των χρημάτων σας , μέσα σε 10 ημέρες  από την παραλαβή του προϊόντος (η υπογραφή στο δελτίο παράδοσης της μεταφορικής εταιρείας λειτουργεί ως αποδεικτικό της ημερομηνίας παράδοσης).

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς. Τα προς επιστροφή-αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. εγχειρίδια χρήσης, ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την Εταιρία μας.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

  1. Επικοινωνήσετε εντός τριών (-3-) εργάσιμων ημερών με την εταιρεία μας.
  2. Σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός 10 ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα ή επιστροφής των χρημάτων σας ή υπαναχώρησης εντός 20 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994, και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί.
  3. Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ.Λιανικής κ.ο.κ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΔΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ.